Arjan en Monieks strijd tegen Jeugdzorg

Arjan en Moniek voeren strijd om hun dochter Martina terug te krijgen. Tien minuten na de geboorte werd ze weggenomen. Volgens de hulpverlening is er een potentieel risico voor de baby. Zal hun kindje nog terugkomen?

In juni 2012 besteedde De Vijfde Dag aandacht aan het verhaal over Moniek en Arjan. Het bleek dat het aantal verzoeken in Nederland tot weghalen van het kindje meteen na de geboorte in twee jaar tijd verdubbeld was. De Raad voor de Kinderbescherming legde in de studio uit in wanneer zij zo’n heftige beslissing nemen.

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt De Vijfde Dag hoe het met het gezinnetje gaat. Dochter Martina is nog altijd bij een pleeggezin. Maar daar komt misschien verandering in.

‘We schieten door met uithuis plaatsen van kinderen’

Volgens advocaat jeugdrecht Reinier Feiner nemen het aantal kinderen dat foutief uit huis wordt geplaatst toe. In zijn praktijk zag hij het gebeuren dat een kind snel uit huis geplaatst wordt, maar later toch weer terugkwam omdat er toch geen gevaar was.

Volgens hem vraagt de maatschappij om veiligheid die we niet kunnen waarmaken. Elk lijden en mishandeling van een kind moeten we voorkomen, maar dat kan niet, vindt de advocaat.

Volgens Marie-Louise van Kleef ziet de kinderbescherming ook steeds meer ernstige situaties.

Was het goed om Martina meteen weg te halen

Dat blijft een maatschappelijk dilemma, zegt kinderpscychiater Peter Dijkshoorn. Volgens hem is de situatie nog steeds niet zo, dat Martina veilig thuis kan wonen. Maar hij ziet wel heel veel goeds gebeuren.

Volgens gezinsvoogd Marc Roeles is er door dit traject een breed netwerk gecreëerd die Martina kunnen helpen ondersteunen. Als Martina meteen na de geboorte met de ouders was meegegaan, en het was toen misgegaan, dan was het nog veel traumatischer geweest.

BJZ Gelderland terroriseert Lets gezin

Er is al weer bijna een half jaar verstreken sinds de Jeugdzorg razzia in Culemborg. Topic na topic (I / II / III / IV / VI / VI) volgde over de strijd van Ilja en zijn moeder tegen Het Systeem. Bureau Jeugdzorg Gelderland loog en bedroog, rechters wikten en beschikten herhaaldelijk in hun voordeel, en Ilja ontving een aanhoudingsbevel voor ‘laster en bedreiging’ die niemand gedetailleerd toe wil of kan lichten. De jongen die zich onverzettelijk vastbeet in een zaak die onrecht, bureaucratie, zieke bemoeidrang en geïnstitutionaliseerde leugens vermengt tot een Kafkaësk treurspel in de Hollandse polder, werd gedwongen Nederland te ontvluchten. Komende week volgt een nieuwe uitspraak in wederom een beroepsprocedure die door Ilja en zijn moeder is aangespannen. In afwachting van wat waarschijnlijk weer een gerechtelijke deceptie zal blijken, kwam Ilja onder de radar terug naar Nederland om samen met zijn moeder GeenStijl TV te woord te staan. Resultaat: 15 minuten machteloosheid van een gezin dat verstrikt is geraakt in de vangnetten van het sociale stelsel.

Cijfers uitbuikplaatsing

De afgelopen jaren verdubbelde het aantal verzoeken om voor de geboorte al te beslissen om kinderen uit huis te plaatsen. Waar er in 2009 nog 132 verzoeken werden uitgezet zijn dat er 251 in 2011.

Marie-Louise van Kleef van de Raad voor de Kinderbescherming zegt dat dit komt doordat de raad meer let op de primaire veiligheid van kinderen. Als gevolg daarvan is het aantal verzoeken toegenomen. Ze benadrukt dat het aantal verzoeken op het totaal van 180.000 geboren kinderen relatief klein is.

Wanneer wordt een kind weggehaald bij ouders?

Marie-Louise van Kleef van de Raad voor de Kinderbescherming licht toe welke criteria zij hanteert om te beslissen of een kind wordt weggehaald bij de ouders. De kinderbescherming controleert onder andere of het kind veilig is bij de ouders, of het voldoende voedsel en verzorging krijgt en of ouders in staat zijn om het kind op te voeden.

Ouders raken na 10 minuten hun kindje kwijt (deel 2)

Arjan (34) en Moniek (29 hebben beiden een verstandelijke beperking. Arjan heeft een verleden met de hulpverlening. Zijn zoon (inmiddels 10) is uit huis geplaatst. Moniek heeft een problematische jeugd gehad en kampte in het verleden met psychische problemen. Toch zijn ze ervan overtuigd dat ze een goede papa en mama zullen zijn en raken ze zwanger.

Jeugdzorg en de kinderbescherming buigen zich over de zaak, met als gevolg dat hun ongeboren kindje al voor de geboorte onder toezicht wordt geplaatst. Hun kindje zal daardoor direct na de geboorte worden meegenomen door bureau Jeugdzorg. De Vijfde Dag volgt het stel rondom de beladen bevalling.

Ouders raken na tien minuten hun kindje kwijt (deel 1)

Arjan (34) en Moniek (29 hebben beiden een verstandelijke beperking. Arjan heeft een verleden met de hulpverlening. Zijn zoon (inmiddels 10) is uit huis geplaatst. Moniek heeft een problematische jeugd gehad en kampte in het verleden met psychische problemen. Toch zijn ze ervan overtuigd dat ze een goede papa en mama zullen zijn en raken ze zwanger.

Jeugdzorg en de kinderbescherming buigen zich over de zaak, met als gevolg dat hun ongeboren kindje al voor de geboorte onder toezicht wordt geplaatst. Hun kindje zal daardoor direct na de geboorte worden meegenomen door bureau Jeugdzorg. De Vijfde Dag volgt het stel rondom de beladen bevalling.