‘We kunnen niet meer om misbruik in jeugdzorg heen’

08-10-2012 “We kunnen niet meer om het misbruik in de jeugdzorg heen.” Dat zei Rieke Samson maandag bij de presentatie van het onderzoeksrapport van haar commissie. Ze onderzocht seksueel misbruik onder kinderen die tussen 1945 en 2010 door de overheid in een instelling of een gezin werden geplaatst. “De conclusies zijn buitengewoon triest.” Dat zei minister Ivo Opstelten (Veiligheid) maandag over het misbruik in de jeugdzorg. Niet alleen Opstelten reageerde verontrust op de bevindingen van de commissie, ook Jeugdzorg is geschikt. Samson draagt bovendien 42 gevallen van seksueel misbruik in de jeugdzorg over aan het Openbaar Ministerie. Er moet dan ook langdurig worden geïnvesteerd in de aanpak van misbruik in de jeugd- en pleegzorg, stelt Samson. “We moeten niet uit zijn op kortetermijnsuccesjes”, zei Samson. “Van hoog tot laag, van minister en directeur-generaal tot gezinsvoogd en groepsleider”, iedereen moet aan de slag blijven, aldus de commissie. Straks in EenVandaag twee slachtoffers van kindermisbruik, die hun eigen verhaal doen. In de studio reageert Kinderombudsman Marc Dullaert, hij spant zich in voor de rechten van kinderen. Wat moet er volgens hem gebeuren om herhaling te voorkomen? Het volledige rapport van de commissie is hier te vinden.

Slachtoffers misbruik Marijkehuis komen bijeen

30-01-2012  Louis Hennevelt is als kind van elf seksueel misbruikt door de groepsleidster in het Marijkehuis in Amsterdam. Het gebeurde begin jaren ’50. Louis werd door de rechter uit huis geplaatst. Zijn ouders gingen scheiden en geld voor eten was er niet.

Louis is een van de zevenhonderd slachtoffers die zich meldden bij de commissie Samson. De commissie onderzoekt seksueel misbruik bij kindertehuizen en pleeggezinnen sinds 1945.

Gisteren kwamen slachtoffers bij elkaar op een lotgenoten bijeenkomst in Amersfoort. EenVandaag ging mee met Louis Hennevelt.