Baby Donna niet naar vader in België

Vandaag besliste het gerechtshof in Arnhem dat ‘Baby Donna’ bij haar pleegouders in Nederland blijft. Donna, inmiddels een kleuter van bijna vier, werd door haar Belgische biologische moeder verkocht aan een Nederlands echtpaar. Haar biologische vader probeert sindsdien tevergeefs het meisje naar Belgie te krijgen. Vandaag kreeg hij wel te horen dat hij zijn dochter mag bezoeken.

De zaak ‘Donna’ is inmiddels niet meer de enige zaak waarin een Belgische baby werd verkocht. Deze week werd bekend dat een Nederlands koppel een baby in Gent zou hebben gekocht. Heeft de zaak van baby Donna — en het feit dat ze nog steeds bij de ouders woont die haar hebben gekocht — een verkeerd signaal afgegeven? Oud-kinderrechter Nanneke Quik-Schuijt en Peter van den Bergh van Kind in de Pleegzorg vinden van wel.

Bureau Jeugdzorg Utrecht reageert als volgt op de reportage:

Allereerst de vraag waarom we als Bureau Jeugdzorg niet op de zaak inhoudelijk willen cq kunnen reageren. Wij mogen (op grond van het landelijke privacyreglement dat voor alle Bureaus Jeugdzorg geldt) geen informatie over een pupil geven zonder toestemming van pleegmoeder/voogd. Daarnaast achten wij het zeer in strijd met het belang van Donna om informatie naar buiten te brengen. Donna zal vroeger of later geconfronteerd worden met wat er allemaal in de pers over haar is gezegd.Het publiciteitsaspect is een lastig gegeven in deze zaak.

Door de rechtbank Utrecht werd het betrekken van de media (“waardoor Donna’s naam zowel in Nederland als in België breed bekend is”) al genoemd als een van de gronden voor de bedreigde ontwikkeling van Donna (een grond voor de ondertoezichtstelling). Ten tweede uw statement dat Bureaus Jeugdzorg veel macht zouden hebben, zonder dat iemand dat kan toetsen. Dit statement is niet correct . De zorg voor kinderen in bijzondere situaties is opgedragen aan de Bureaus Jeugdzorg. Daar waar ingrijpende beslissingen genomen worden, gebeurt dit altijd in het kader van een rechterlijke uitspraak.

De rechter toetst altijd vooraf de beslissing van Bureau Jeugdzorg om een kind (gedwongen) uit huis te plaatsen. Daarbij speelt de Raad voor de Kinderbescherming ook een belangrijke rol. Het gezinsleven wordt daarom preventief door de rechter getoetst. Ook bij de beëindiging van de uithuisplaatsing moet de Raad voor de Kinderbescherming die beslissing vooraf toetsen en desgewenst de zaak aan de kinderrechter voorleggen. Van absolute macht van het Bureau Jeugdzorg is geen sprake.

Tot slot, daar waarin een Bureau Jeugdzorg zelfstandig beslissingen kan nemen (denk aan het vaststellen van een omgangsregeling), kan dit altijd door de cliënt aan de rechter ter toetsing worden voorgelegd. Uiteindelijk neemt de rechter dus ook hier de beslissing. In deze procedure speelt de Raad voor de Kinderbescherming als onafhankelijke adviesinstantie ook een belangrijke rol.

Vader ten einde raad

23-08-2008   De noodkreet van een Limburgse vader, Evert Brouwers, dreigt zijn 8-jarige dochter Nynke kwijt te raken aan haar Belgische moeder. Evert heeft Nynke helemaal in zijn eentje opgevoed nadat z’n vrouw er kort na haar geboorte vandoor ging.

Jaren was Nynke’s moeder spoorloos en liet ze niks van zich horen. Nu wil ze haar dochter weer bij zich hebben en een Belgische rechter heeft zelfs bepaald dat het meisje meteen terug moet naar haar moeder. Nynke zelf wil dat niet, en Evert is dan ook ten einde raad.

Baby Donna blijft in Nederland

Baby Donna mag in Nederland blijven. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald in een zaak die was aangespannen door de biologische vader van Donna, de Belgische biologische vader van Donna. De man had de baby verwekt bij een Vlaamse draagmoeder, omdat zijn eigen vrouw onvruchtbaar is. Tegen de afspraken in verkocht de draagmoeder de baby echter aan Nederlandse pleegouders. EénVandaag was bij de biologische vader toen hij de uitspraak te horen kreeg. In de studio een gesprek met de Raad voor de Kinderbescherming.

De rechtbank in Utrecht bepaalde drie jaar geleden ook al dat Donna voorlopig in Nederland mocht blijven.De biologische vader kwam daartegen in het geweer, maar de rechtbank heeft zijn verzoeken afgewezen.De biologische vader reageerde woensdag ontgoocheld. ,,Dit hadden we niet verwacht. Hier zitten we nu. Ik krijg niet eens bezoekrecht”, zei de vader tegen de Vlaamse VRT-radio.De man en zijn vrouw hadden hun huis al geheel ingericht om het kind er te laten wonen. Ze overleggen met hun Nederlandse advocaat over eventuele verdere juridische stappen.

Meisje roept hulp in van advocaat bij onterechte uithuispplaatsing

Advocaat Richard Korver over een onterechte uithuisplaatsing door de William Schrikker Groep. Een meisje met een zeldzame stofwisselingsziekte wordt door een melding van het ziekenhuis uit huis geplaatst. Toen later bleek dat er geen sprake was van mishandeling, bleek dit geen reden tot terugdraaien van de uithuisplaatsing.

Juridisch steekspel rond baby

Er lijkt maar geen einde te komen aan het juridische steekspel rond de baby Donna. Deze vier maanden oude baby woont bij een Nederlands echtpaar dat de baby ‘gekocht’ zou hebben van een Belgische draagmoeder.

Die draagmoeder had eigenlijk een afspraak met een Belgisch stel maar besloot later dat zij toch liever zaken deed met het Nederlandse paar. Justitie is nu van mening dat er in België beslist moet worden wie de ouders van Donna mogen worden. Het Nederlandse echtpaar vindt dat de Néderlandse rechter daarover gaat. Alweer een nieuwe episode dus in het voortdurende gevecht om een baby.

Verdriet om baby Donna

Het juridische getouwtrek rond baby Donna is in volle gang, zowel in België als in Nederland. TweeVandaag sprak uitgebreid met de Belgische wensmoeder Geertrui, die met lede ogen moest aanzien dat Donna naar het Leusdense echtpaar ging. Voorlopig woont baby Donna nog steeds bij haar Leusdense pleegouders.

Draagmoeder An was al eerder in contact met de Belgische wensouders, maar verbrak na zeven maanden zwangerschap het contact met hen. Geertrui blikt terug op de afgelopen dramatische periode en vertelt over haar juridische strijd om de baby naar België te krijgen.