Kinderombudsman; studielening moet schenking zijn voor arme gezinnen

De studielening moet voor studenten uit arme gezinnen weer veranderen in een schenking. Dat zegt kinderombudsman Margrite Kalverboer. Volgens haar is dat een van de maatregelen die nodig zijn om kinderen uit arme gezinnen een betere toekomst te geven.

Kalverboer reageert op nieuwe cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat bijna een op de acht kinderen in Nederland opgroeit in een gezin met een laag inkomen. Ze is geschrokken van dat cijfer, zegt ze in het actualiteitenprogramma Nieuws & Co.

De grens die het CBS gebruikt voor een laag inkomen is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Zo lag die grens in 2014 voor een stel met twee kinderen op 1920 euro netto per maand.

“Met name omdat het aantal groeit. Het opgroeien in armoede is voor kinderen slecht, ook voor hun toekomstperspectief. Je ziet vaak dat armoede van generatie op generatie gaat. Kinderen kunnen zich er aan ontworstelen, maar dat kunnen ze niet alleen. Er is steun van buitenaf nodig.”

Sinds de invoering van het leenstelsel moeten studerende jongeren een lening afsluiten die ze na hun studie, als ze geld verdienen, moeten terugbetalen. Naast die lening is er nog een aanvullende beurs van maximaal 365 euro per maand voor jongeren met ouders die een laag inkomen hebben. De aanvullende beurs wordt omgezet in een gift, als een student binnen tien jaar zijn diploma haalt.

Kalverboer wil dat studenten uit arme gezinnen al het geld dat ze voor hun studie nodig hebben kunnen krijgen, en niet meer hoeven te lenen. Zo zouden hun toekomstkansen verbeteren, zegt de Ombudsman. “Zodat ze een goede opleiding kunnen volgen en vervolgens werk vinden. Daar is meer voor nodig dan een kind naar school sturen en tegen de docent zeggen: let een beetje op.”

De Kinderombudsman ziet een verband tussen de invoering van het leenstelsel en de daling van het aantal eerstejaarsstudenten. Voor kwetsbare groepen is de drempel om een studielening af te sluiten hoger. “Mensen die het financieel makkelijker hebben, lenen ook wat makkelijker.”

Volgens Kalverboer is er naast ingrijpen in het leenstelsel nog veel meer nodig. “Kinderen die in armoede opgroeien zijn vaker sociaal geïsoleerd. Het is niet alleen die basisbeurs, je moet ook al eerder voorwaarden scheppen zodat ze goed de school doorkomen. Een leerkracht moet weten wat er met een kind aan de hand is. Maar daarna moet er ook ondersteuning zijn voor de begeleiding van het kind. “

Wat doet de Kinderombudsman?

Margrite Kalverboer is kinderombudsman, of eigenlijk kinderombudsvrouw. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. Het is haar taak ervoor te zorgen dat de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbetert.

Programmamaker moet niet op stoel therapeut zitten

De Kinderombudsman heeft grote bezwaren tegen het nieuwe tv-programma over pesten van RTL. In Project P hebben jongeren met een verborgen camera vastgelegd hoe ze worden gepest op school. De makers willen zo laten zien wat voor invloed pesten heeft op het slachtoffer. De ombudsman vindt dat de tv-zender op de stoel van de therapeut gaat zitten.

Bureau Jeugdzorg in opspraak

De jeugdzorg blijft een zorgenkind in Nederland. Afgelopen week concludeerde de Kinderombudsman in een rapport dat er door Bureau Jeugdzorg regelmatig fouten worden gemaakt in hun rapportage over gezinnen. Bureau Jeugdzorgmedewerkers staan onder te grote druk, missen vaardigheden en reflecteren te weinig op hun keuzes. In Buitenhof Jan-Dirk Sprokkereef, de vicevoorzitter van Bureau Jeugdzorg,Kinderombudsman leerplicht op de schop

De Kinderombudsman liet onderzoek doen naar zogeheten thuiszitters: leerplichtige kinderen die thuisblijven omdat ze medische, psychische of sociale problemen hebben of omdat ze hoogbegaafd zijn. Zulke leerlingen zijn vaak in geen enkele klas of school goed op hun plaats. Het gaat om ongeveer 5000 leerlingen. De Kinderombudsman stelt drastische oplossingen voor.

De Kinderombudsman- intervieuw

Voor kinderombudsman Marc Dullaert (Zutphen, 1963) is het belangrijkste perspectief dat van het kwetsbare kind. Het woord lotsbestemming spreekt hem bijzonder aan in de teksten van Paulo Coelho.

De Kinderombudsman- intervieuw

Voor kinderombudsman Marc Dullaert (Zutphen, 1963) is het belangrijkste perspectief dat van het kwetsbare kind. Het woord lotsbestemming spreekt hem bijzonder aan in de teksten van Paulo Coelho.