Weer verplaatst goed voor Martina

Martina zal er niet zoveel van merken dat ze weer verplaatst wordt, dit keer naar oma Tallie. Dat zeggen gezinsvoogd Marc Roeles en kinderpsychiater Peter Dijkshoorn. Martina werd direct na de geboorte bij haar biologische ouders weggehaald. Die probeerden alles om hun kindje weer terug te krijgen.

Arjan en Monieks strijd tegen Jeugdzorg

Arjan en Moniek voeren strijd om hun dochter Martina terug te krijgen. Tien minuten na de geboorte werd ze weggenomen. Volgens de hulpverlening is er een potentieel risico voor de baby. Zal hun kindje nog terugkomen?

In juni 2012 besteedde De Vijfde Dag aandacht aan het verhaal over Moniek en Arjan. Het bleek dat het aantal verzoeken in Nederland tot weghalen van het kindje meteen na de geboorte in twee jaar tijd verdubbeld was. De Raad voor de Kinderbescherming legde in de studio uit in wanneer zij zo’n heftige beslissing nemen.

Aan het begin van het nieuwe jaar kijkt De Vijfde Dag hoe het met het gezinnetje gaat. Dochter Martina is nog altijd bij een pleeggezin. Maar daar komt misschien verandering in.

‘We schieten door met uithuis plaatsen van kinderen’

Volgens advocaat jeugdrecht Reinier Feiner nemen het aantal kinderen dat foutief uit huis wordt geplaatst toe. In zijn praktijk zag hij het gebeuren dat een kind snel uit huis geplaatst wordt, maar later toch weer terugkwam omdat er toch geen gevaar was.

Volgens hem vraagt de maatschappij om veiligheid die we niet kunnen waarmaken. Elk lijden en mishandeling van een kind moeten we voorkomen, maar dat kan niet, vindt de advocaat.

Volgens Marie-Louise van Kleef ziet de kinderbescherming ook steeds meer ernstige situaties.

Was het goed om Martina meteen weg te halen

Dat blijft een maatschappelijk dilemma, zegt kinderpscychiater Peter Dijkshoorn. Volgens hem is de situatie nog steeds niet zo, dat Martina veilig thuis kan wonen. Maar hij ziet wel heel veel goeds gebeuren.

Volgens gezinsvoogd Marc Roeles is er door dit traject een breed netwerk gecreëerd die Martina kunnen helpen ondersteunen. Als Martina meteen na de geboorte met de ouders was meegegaan, en het was toen misgegaan, dan was het nog veel traumatischer geweest.

Wanneer wordt een kind weggehaald bij ouders?

Marie-Louise van Kleef van de Raad voor de Kinderbescherming licht toe welke criteria zij hanteert om te beslissen of een kind wordt weggehaald bij de ouders. De kinderbescherming controleert onder andere of het kind veilig is bij de ouders, of het voldoende voedsel en verzorging krijgt en of ouders in staat zijn om het kind op te voeden.

Ouders raken na 10 minuten hun kindje kwijt (deel 2)

Arjan (34) en Moniek (29 hebben beiden een verstandelijke beperking. Arjan heeft een verleden met de hulpverlening. Zijn zoon (inmiddels 10) is uit huis geplaatst. Moniek heeft een problematische jeugd gehad en kampte in het verleden met psychische problemen. Toch zijn ze ervan overtuigd dat ze een goede papa en mama zullen zijn en raken ze zwanger.

Jeugdzorg en de kinderbescherming buigen zich over de zaak, met als gevolg dat hun ongeboren kindje al voor de geboorte onder toezicht wordt geplaatst. Hun kindje zal daardoor direct na de geboorte worden meegenomen door bureau Jeugdzorg. De Vijfde Dag volgt het stel rondom de beladen bevalling.

Ouders raken na tien minuten hun kindje kwijt (deel 1)

Arjan (34) en Moniek (29 hebben beiden een verstandelijke beperking. Arjan heeft een verleden met de hulpverlening. Zijn zoon (inmiddels 10) is uit huis geplaatst. Moniek heeft een problematische jeugd gehad en kampte in het verleden met psychische problemen. Toch zijn ze ervan overtuigd dat ze een goede papa en mama zullen zijn en raken ze zwanger.

Jeugdzorg en de kinderbescherming buigen zich over de zaak, met als gevolg dat hun ongeboren kindje al voor de geboorte onder toezicht wordt geplaatst. Hun kindje zal daardoor direct na de geboorte worden meegenomen door bureau Jeugdzorg. De Vijfde Dag volgt het stel rondom de beladen bevalling.