Bureaucratie in de jeugdzorg

Sinds gemeenten Jeugdzorg regelen, moeten kinderen die hulp nodig hebben vaak te lang wachten. Ook krijgen ze in sommige gevallen de verkeerde hulp. Dat stellen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en de koepel voor gehandicaptenzorg VGN in een manifest, dat morgen wordt aangeboden in Den Haag. De instellingen binnen de Jeugdzorg hebben daarmee kritiek op de huidige aanpak door gemeenten. Hennie Kenkhuis van Jeugdbescherming Overijssel herkent zich in de kritiek: ook zijn organisatie heeft last van de enorme bureaucratie en de administratieve rompslomp die de overgang van Jeugdzorg naar de gemeenten met zich meebrengt.

“Sinds de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg bij gemeenten is komen te liggen gaat er veel tijd en energie zitten in het factureren en rapporteren van geleverde diensten”, zegt Kenkhuis. “Het is logisch dat gemeenten willen dat jeugdzorg instellingen financiële verantwoording afleggen, maar het moet en kan efficiënter. Op die manier kunnen onze hulpverleners meer aandacht besteden aan datgene waar het echt om gaat, namelijk goede zorg aan kinderen die dat hard nodig hebben.”
Toch zijn er in zijn optiek zaken die wel goed gaan: “We zijn nog maar twee jaar bezig. Gemeenten moeten ook wennen aan de nieuwe taken en hun weg vinden in de jeugdhulpverlening. Misschien moeten we de transitie van Jeugdzorg naar gemeenten iets meer tijd geven”

Dat vind ook wethouder Maurits von Martels van de gemeente Dalfsen. “Op zich zijn we goed bezig in de regio IJsselland. De elf gemeenten werken goed samen op het gebied van de aanbesteding van de zorg en er zijn geen wachtlijsten. Ik heb ook geen klachten dat kinderen of ouders in ons werkgebied niet goed geholpen worden.” Wat in zijn optiek inderdaad beter kan is de bureaucratische rompslomp, maar daarin hebben de jeugdzorginstellingen zelf ook een taak volgens de wethouder uit Dalfsen. “Er zijn in de regio Zwolle meer dan 250 hulpverlenende instanties op het gebied van Jeugdzorg ook daar is zeker een efficiency slag te maken”, aldus von Martels.

In de optiek van de wethouder draagt het gezamenlijke kritische manifest van de jeugdzorginstellingen, dat morgen in Den Haag wordt aangeboden, niet bij aan de goede onderlinge samenwerking. “Het heeft ook geen nut om de kritiek op de gemeenten in de Tweede Kamer aan te kaarten. De landelijke politiek heeft de Jeugdzorg niet voor niets aan gemeenten gedelegeerd. Het is dus niet handig om de discussie opnieuw in Den Haag op te voeren. We moeten het in de regio’s samen gaan oplossen.”
Hennie Kenkhuis daarentegen is van mening dat het manifest eraan kan bijdragen dat de politiek in Den Haag gemeenten nogmaals op het hart drukt om minder administratieve taken op te leggen en meer aandacht te besteden aan de snelle, directe hulp aan kinderen en ouders in de wijken.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *