Jongeren de dupe van pgb-systeem

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf zorg of hulp inschakelen. Als zorgbehoevende ben je budgethouder en verantwoordelijk voor de juiste besteding van het toegekende bedrag. Maar er zijn gevallen waarbij minderjarige budgethouders van een persoonsgebonden budget opdraaien voor een pgb-schuld.

Die schuld kan ontstaan omdat er bewust fraude is gepleegd door een zorginstelling of ouder. En soms omdat het pgb niet goed verantwoord kan worden en het zorgkantoor daarom achteraf met een terugvordering komt. Hoe vaak komt dit voor? En hoe terecht is het dat minderjarigen of verstandelijk beperkten daarvan de dupe zijn en zelfs verantwoordelijk worden gehouden? Moet niet de ouder, zorgverlener of zorginstelling die nalatig is geweest verantwoordelijk worden gehouden voor deze pgb-fraude?

Meerdere jongeren zitten nu buiten hun schuld om met een gigantische schuld. Hoe heeft die situatie kunnen opstaan en wie zijn daarvoor verantwoordelijk? En hoe kan het dat binnen onze rechtsstaat mensen verantwoordelijk worden gehouden voor schulden die ze niet zelf hebben gemaakt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *