Lijst slechte verpleeghuizen openbaar

Welke verpleeghuizen presteren slecht? Dat wordt vandaag openbaar gemaakt. Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn speelt open kaart over welke Nederlandse verpleeghuizen onder de maat zijn. Diverse partijen in de Tweede Kamer drongen gisteren al aan op openbaarheid, nadat bekend werd dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich ernstig zorgen maakt over elf instellingen.

ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, juicht het toe dat de lijst met namen van slecht presterende verpleeghuizen openbaar wordt gemaakt. ‘Wij zijn voor transparantie. Onze leden, de medewerkers en cliënten zijn daar ook bij gebaat’, zegt Jan de Vries, directeur van de brancheorganisatie.

De IGZ voerde afgelopen jaar verscherpt toezicht uit bij 150 verzorgingshuizen. Uit het rapport dat Van Rijn maandag naar de Kamer stuurde, bleek verder dat naast de elf ernstige gevallen het ministerie over nog eens 38 verpleeghuizen bezorgd is. Deze 38 blijven voorlopig onder verscherpt toezicht staan. Instellingen uit het rapport worden eerst geïnformeerd voordat Van Rijn dinsdag namen en rugnummers noemt. Voor de elf die een wanprestatie leveren is sluiting niet uitgesloten. De staatssecretaris noemde de situatie bij deze verpleeghuizen ‘onacceptabel’.

In EenVandaag Marco Wisse. Hij werkt sinds 1981 als verpleegkundige en werkt sinds 1986 in de ouderenzorg, de laatste jaren als eindverantwoordelijke in een verpleeghuis. Hij vindt het beeld van de inspectie overdreven.

Minder medicijnen voor verstandelijk gehandicapten

Ze kregen jarenlang medicatie om rustig te blijven, maar in de gehandicaptenzorg ontstaat nu een omslag. Bij veel verstandelijk gehandicapte bewoners wordt langzaamaan de gedragsmedicatie afgebouwd.

Dat vraagt wel om een andere aanpak van het agressieve gedrag van bewoners. Want dat komt vaak voort uit onmacht en frustratie.

In 2014 worden in een proef bij Amerpoort, een instelling voor verstandelijk gehandicapten, en bij collega-instelling Sherpa zestig cliënten geselecteerd bij wie medicijnen worden verminderd. De behandelaars zijn blij met de resultaten: bij de helft lukt het om de psychofarmaca (medicijnen tegen psychoses, depressie en angst) volledig of gedeeltelijk af te bouwen.

EenVandaag volgt onder meer de zwaargehandicapte Andre uit instelling Amerpoort. Een beer van een vent met de verstandelijke vermogens van een klein kind (1-3 jaar). Met veel moeite is zijn medicatie verminderd. Dit was niet zonder gevaar voor het personeel. Want Andre kan hard slaan, schoppen en bijten.