Ouders beschuldigd van kindermishandeling

Het ziekenhuis binnenkomen met een doodziek kind en er weer uitlopen als verdachte in een kindermishandelingszaak. Bij wat het Shaken Baby Syndroom wordt genoemd, worden ouders te snel verdacht van het toebrengen van levensgevaarlijk letsel bij hun baby.

Hoofdofficier: ‘Rood vlaggetje voor verward persoon’

De komende dagen moet Bart van U. zich verantwoorden voor de moord op politica Els Borst en zijn zus. De belangrijkste vraag waarover de rechtbank zich buigt is in hoeverre de Rotterdammer toerekeningsvatbaar is voor zijn daden.

Bart van U. heeft beide moorden bekend. Van U. verklaarde een ‘goddelijke opdracht’ te hebben gekregen om de D66-politica in februari 2014 van het leven te beroven. Volgens de advocate van Van U., Noelle Pieterse, handelde haar cliënt in een opwelling en was er geen plan de oud-minister om het leven te brengen.

Van U. moet zich ook verantwoorden voor de moord op zijn zus Lois in januari 2015. Over deze daad vertelde hij dat hij geen andere keus had dan haar van het leven te beroven. Zij wilde volgens Van U. ‘euthanasie’ op hem plegen.

De vraag is of Van U. toerekeningsvatbaar was ten tijde van de moorden. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum oordeelden dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. Zijn advocaat Noëlle Pieterse stelt hier vraagtekens bij. De psychische toestand van Van U. is in 2011 ook onderzocht en toen werd hij volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Pieterse vindt een celstraf daarom ook niet gepast, zij wil dat hij wordt behandeld.

Bart van U. blijkt al jaren te kampen met ernstige psychiatrische problemen. Zijn familie zit al jaren met de handen in het haar. De man had tijdens de moord op Els Borst in februari 2014 en tijdens de moord op zijn zus, slechts een klein jaar later, eigenlijk achter de tralies moeten zitten.

Van U. werd eerder veroordeeld voor verboden wapenbezit. De rechter concludeerde tijdens deze zitting dat hij een gevaar vormde voor de samenleving en wilde dat hij meteen gevangen werd gezet. Maar omdat de man in beroep ging tegen deze uitspraak heeft hij de dans ontsprongen.

Toch komt Van U. meerdere malen in beeld bij politie, justitie en GGZ. Ook meldt hij zich actief bij de gevangenis en steekt hij vuurwerk af voor een politiebureau. Ondanks zijn geestelijke toestand en zijn straf neemt (of pakt) niemand hem op.

De speciaal in het leven geroepen commissie Hoekstra concludeert dat een opeenstapeling van blunders bij de politie, het Openbaar Ministerie en de GGZ ervoor zorgden dat Van U. niet wordt opgenomen of opgepakt. Er is geen aanpak voor verwarde personen als Van U., die een gevaar vormen voor de samenleving. Die zou er wel moeten komen, aldus de commissie. EenVandaag spreekt met de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Theo Hofstee. De hoofdofficier is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verbeteringspunten van de commissie Hoekstra.

De afgelopen maanden zijn vaker moordzaken voor de rechter gekomen waarin een verwarde persoon de verdachte is. Zo is de schizofrene Vino H. tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doodsteken van de Amsterdamse Oma Toni. Afgelopen najaar werd een psychiatrisch patiënt uit Eindhoven veroordeeld tot een soortgelijke straf voor de moord op oud-ijzerhandelaar Lowie van Lent. Ook in deze laatste zaak hebben instanties langs elkaar heen gewerkt.

De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Theo Hofstee heeft de leiding over het verbeterprogramma dat het Openbaar Ministerie heeft ingezet na de commissie Hoekstra. Het programma moet erop toezien dat OM, politie en justitie in het vervolg beter samenwerken wanneer een verward persoon in beeld komt. Deze zaken hadden al eerder aangepakt moeten zijn, zegt de hoofdofficier tegen EenVandaag.

Hofstee wil dat personen met psychische problemen die potentieel gevaarlijk zijn een ‘rood vlaggetje’ krijgen. Mensen met zo’n vlaggetje komen in een systeem dat toegankelijk is voor zowel politie, justitie als GGZ. Maatregelen als deze kunnen een “nieuwe Bart van U.” niet voorkomen. “Wel dat wij als we nu iemand in beeld hebben, we hem nauwgezet kunnen volgen tot en met de executie”, aldus hoofdofficier Hofstee.

Hofstee houdt de familie van Van U. op de hoogte over de voortgang van het verbeterprogramma. “Het is begrijpelijk dat de familie geïnteresseerd is, om fouten te voorkomen.”

https://www.npo.nl/eenvandaag/29-03-2016/AT_2047502

Ouders beschuldigd van kindermishandeling

Het ziekenhuis binnenkomen met een doodziek kind en er weer uitlopen als verdachte in een kindermishandelingszaak. Bij wat het Shaken Baby Syndroom wordt genoemd, worden ouders te snel verdacht van het toebrengen van levensgevaarlijk letsel bij hun baby.

Druk op mantelzorger neemt toe

Ongeveer twee jaar kennen wij nu de ‘participatiesamenleving’. Dat betekent dat we minder bij de overheid aan kunnen kloppen voor hulp en meer een beroep moeten doen op ons eigen netwerk. Zo moeten we ook steeds meer zelf voor naasten zorgen. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er maar liefst vier miljoen mantelzorgers, die zorgen voor hun familieleden, buren of vrienden.

Ondertussen worden we steeds ouder en werken we langer door. Deskundigen verwachten dat de druk die mantelzorgers ervaren alleen maar zal toenemen omdat we steeds langer doorwerken. Het gaat dus om een probleem dat almaar groter lijkt te worden. Is dit allemaal nog te combineren? Wordt de druk op de mantelzorger niet te groot? En vragen we niet teveel van werkgevers die steeds meer mantelzorgers de ruimte moeten geven?

Losgelaten, losgeslagen

Elk jaar bereiken in Nederland rond de zesduizend jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) de leeftijd van achttien jaar. Vanaf die dag mogen ze zelf beslissen of ze nog hulp willen of niet.

Ook de achttienjarigen die naast hun verstandelijk beperking ernstige gedragsproblemen hebben en al jaren onder toezicht staan van jeugdzorg, mogen plotseling zelf hun eigen plan trekken. Maar deze achttienjarigen zijn in hun ontwikkeling vaak niet ouder dan twaalf, dertien jaar en nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan. Met als gevolg dat ze in no time de weg helemaal kwijt zijn.

Prostitutie, criminaliteit, drugs, leven op straat. Hulpverleners weten dat het mis gaat, maar kunnen niets doen. Voor de wet zijn deze jongeren volwassen, ze mogen zelf bepalen wat ze doen. Zelfs als overduidelijk is dat ze zichzelf in de vernieling helpen. Zembla onderzoekt wat er gebeurt als jongeren na een leven vol hulpverlening op hun achttiende aan hun lot worden overgelaten.

Wat doet de Kinderombudsman?

Margrite Kalverboer is kinderombudsman, of eigenlijk kinderombudsvrouw. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg. Het is haar taak ervoor te zorgen dat de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbetert.