Kinderwens

Je bent single, homo of lesbisch en je hebt een kinderwens, wat dan? Dan biedt de spermabank uitkomst, maar tegenwoordig kan veel meer. Je kan speeddaten met beschikbare donoren, kiezen voor co-ouderschap, je kan je eicellen laten invriezen voor later. Of je shopt online bij de Deense spermabank, je kan ook kiezen voor Ed uit Maastricht. Hij heeft maar liefst 108 donorkinderen en blijft met de meeste in contact. Voor je jouw keuze maakt, kun je eerst op workshop om te bepalen wat het beste bij je past. Lauren checkt de mogelijkheden.

Organisatie ‘verkoopt’ baby’s voor €80.000

De Amerikaanse organisatie Baby Bloom komt eind januari in Brussel homokoppels warm maken om een draagmoederbaby te ‘kopen’. Kostprijs: minstens 80.000 euro, met alle extra kosten kan het al snel oplopen tot boven de 100.000 euro. Er is dus sprake van commercieel draagmoederschap, en dat is in België verboden.

Momenteel wordt het draagmoederschap in vier fertiliteitscentra in ons land toegepast, maar dat gebeurt in een juridische schemerzone bij gebrek aan een wettelijk kader. Eind vorig jaar werd het onderwerp besproken in de Senaat. Alle fracties drongen aan op een wetgevend initiatief, behalve cdH. Zijn zijn voor een totaalverbod op draagmoederschap. Iedereen was het erover eens dat commercieel draagmoederschap verboden moet worden.

Er is nu een rapport klaar met voorstellen waarover de Kamer zich nog deze legislatuur moet uitspreken. Draagmoederschap veronderstelt een genetische band tussen het kind en minstens één van de wensouders. Voor hen moet het fysiologisch onmogelijk zijn om een zwangerschap te voldragen. Zij moeten ook een band hebben met België en het draagmoederschap dient ook begeleid te worden door een fertiliteitscentrum.

Er moeten ook duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partijen en de draagmoeder heeft recht op een financiële compensatie voor de kosten, en eventueel ook voor het inkomensverlies. Het kind heeft bovendien ook het recht om zijn afkomst te kennen.

Vorig jaar organiseerde het Amerikaanse bedrijf Men Having Babies al een seminarie rond commercieel draagmoederschap. Dat leidde tot verontwaardiging bij experts. Ook de Belgische holebibeweging distantieerde zich van het initiatief.

Zorgen over het keukentafelgesprek

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, ouderenzorg en de gehandicaptenzorg: de decentralisatie. Deze zorg wordt dus niet meer vanuit het rijk aangeboden en betaald, maar vanuit het dorp of de stad waar de cliënt woont. Een tipgever wees ons op de commerciële belangen tijdens keukentafelgesprekken.

Bij deze gesprekken wordt geïndiceerd wat de zorg is die iemand nodig heeft die bij de gemeente hier voor heeft aangeklopt. In de praktijk zit de zorgverzekeraar aan tafel om dit met de cliënt in kwestie te bespreken. Een andere tipgever denkt dat er gesjoemeld wordt bij het indiceren van de zorg tijdens het keukentafelgesprek. Meerdere tipgevers bevestigen het verhaal. Maar klopt het? Zitten zorgverzekeraars met twee petten op aan tafel?