Wij zitten vast (deel 1)

Sophie Hilbrand is een half jaar te gast in één van de justitiële jeugdinrichtingen van Nederland. De jongeren die hier vastzitten zijn tussen de 12 en 24 jaar. Sophie volgt de 19-jarige Rayandro die sinds zijn 14e vastzit voor verschillende delicten. Op het moment dat Sophie hem ontmoet moet hij nog ruim een jaar van zijn straf uitzitten. Rayandro vertelt Sophie dat hij wil breken met de criminele familietraditie. Sophie merkt ook hoe moeilijk dat voor hem is. Hoewel hij zich binnen de instelling positief ontwikkelt, heerst er bij de begeleiding ook twijfel of hij het buiten gaat redden.

Zorg om de zorg

In rap tempo sluiten verzorgingshuizen in Nederland de deuren. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en familie en vrienden mogen een handje helpen. De vraag is alleen wat dit alles betekent voor de kwetsbare ouderen in de samenleving. ZEMBLA laat zien hoe mensen die zelf al op leeftijd zijn, veelal ten koste van zichzelf, voor anderen zorgen.

Mevrouw Beijer is 91. Een paar keer per week doet ze de boodschappen voor een alleenstaande vriendin van 88, die dementerend is. ‘Als ik het niet doe, dan verrekt ze. Maar ik ga er wel aan. Ze belt me ook de hele dag op. Stapelgek word ik er van!’

Meneer Sijpestijn (84) verzorgt zijn vrouw. Ze is incontinent, suikerpatiënt en kan hooguit twee meter lopen. ‘Ik was, ik strijk, ik kook, ik help haar op de wc, ik maak het huis schoon. Ik doe het graag, maar voor de toekomst hou ik mijn hart vast.’

Ontsporen in de instelling

Tjalle is 12 jaar wanneer het thuis mis gaat. De situatie thuis is onhoudbaar en hij wordt in een instelling geplaatst voor probleemjongeren. Hij woont daar, gaat er naar school en krijgt therapie met als doel uiteindelijk weer terug te gaan naar zijn ouders. Maar dat loopt helaas totaal anders. Hij belandt als 13-jarige tegen wil en dank in de criminaliteit.

Illegale draagmoeders

Wensouders zoeken via internet naar wildvreemde draagmoeders. Een aantal van die vrouwen vraagt veel geld voor de ‘verhuur’ van hun buik. Roelof Bosma en Nanette Zonnenberg brengen verborgen zaken aan het licht. Gedreven door nieuwsgierigheid en betrokkenheid onderzoeken zij de verhalen die klokkenluiders bij hen aan de kaak stellen.

Commercieel draagmoederschap in India

In het Indiase dorpje Anand staat een tehuis waar wensouders van over de hele wereld terecht kunnen: het Huis van de Draagmoeders. Voor ongeveer 15.000 euro zorgt dokter Nayna Platel ervoor dat een van deze vrouwen haar baarmoeder beschikbaar stelt aan kinderloze stellen. Omdat draagmoeder zijn in India een taboe is, worden in de volksmond de benamingen Babyfabriek en huur-baarmoeders vaak gebruikt voor deze kliniek.