De echte jongens film

Worden jongens lastiger of hebben wij als maatschappij, opvoeders en onderwijzers, steeds meer last van jongensgedrag? Waar vroeger kinderen nog gewoon druk, onrustig of juist in zichzelf gekeerd waren, wordt dat gedrag de laatste tijd steeds meer gelabeld als bijvoorbeeld ADHD of Asperger.

Omdat jongens ook in het onderwijs minder ‘in het gareel’ lopen dan meisjes, heeft die etikettering voor jongens vaak eerder consequenties. Met de moeizame schooltijd van haar eigen zoon als rode draad, onderzoekt Katinka de Maar hoe jongens in het onderwijs hun weg proberen te vinden. De maakster kijkt ook naar het grotere geheel: kunnen jongens nog wel echte jongens zijn in de hedendaagse maatschappij en wat vinden die jongens er eigenlijk zelf van?

Het verhaal van Laura

5 jaar geleden werd Laura samen met haar broertje uit huis gehaald door de Jeugdzorg. Ze zou suicidaal zijn en de kinderen waren thuis in accuut gevaar.

De ouders van Laura hadden zelf psychologische hulp gezocht omdat broer en zus veel ruzie hadden. Laura baalde van de psychologische dagopvang en wilde weg. ‘Ik pleeg zelfmoord als ik hier niet wegmag!’ riep de 12 jarige. Dat zette een proces in werking dat 9 maanden later tot stilstand kwam. Een traumatische ervaring.  Nu blikt ze 5 jaar later terug hoe het was om uit huis geplaatst te worden.