Wie verschoont mijn moeder? deel 2

Zembla toonde in 2008 met de uitzending: ‘Wie verschoont moeder’, schokkende videodagboekfragmenten van een oude vrouw in een vieze luier en met poep onder haar nagels in een verpleeghuis. Deze reportage laat de gevolgen zien van de verschraling in de ouderenzorg.

Nu, bijna vijf jaar later, blijkt dat in tientallen verpleeghuizen de situatie nog steeds schrijnend is. Ouderen liggen daar tot de middag in bed, vaak in vieze luiers. Douchen is een luxe, meestal niet eens één keer per week, blijkt uit het vervolg op ‘Wie verschoont moeder’. We onderzoeken: Waar zijn de tienduizend extra handen aan het bed die Geert Wilders in het regeerakkoord van 2010 heeft beloofd?

BJZ Gelderland terroriseert Lets gezin

Er is al weer bijna een half jaar verstreken sinds de Jeugdzorg razzia in Culemborg. Topic na topic (I / II / III / IV / VI / VI) volgde over de strijd van Ilja en zijn moeder tegen Het Systeem. Bureau Jeugdzorg Gelderland loog en bedroog, rechters wikten en beschikten herhaaldelijk in hun voordeel, en Ilja ontving een aanhoudingsbevel voor ‘laster en bedreiging’ die niemand gedetailleerd toe wil of kan lichten. De jongen die zich onverzettelijk vastbeet in een zaak die onrecht, bureaucratie, zieke bemoeidrang en geïnstitutionaliseerde leugens vermengt tot een Kafkaësk treurspel in de Hollandse polder, werd gedwongen Nederland te ontvluchten. Komende week volgt een nieuwe uitspraak in wederom een beroepsprocedure die door Ilja en zijn moeder is aangespannen. In afwachting van wat waarschijnlijk weer een gerechtelijke deceptie zal blijken, kwam Ilja onder de radar terug naar Nederland om samen met zijn moeder GeenStijl TV te woord te staan. Resultaat: 15 minuten machteloosheid van een gezin dat verstrikt is geraakt in de vangnetten van het sociale stelsel.

Moeder vecht om haar dochter terug te krijgen

De ellende van mevrouw De Vos begint als ze wilt scheiden van haar drankzuchtige man. Hij wordt agressief en steekt haar neer, terwijl hun dochtertje op bed ligt. Niet lang daarna krijgt moeder wederom een relatie met een gewelddadige partner. Omdat het meisje opnieuw gevaar loopt, wordt ze door Bureau Jeugdzorg bij een pleeggezin geplaatst. In deze tweede aflevering van De Rechtbank moet familierechter Pierre Mol moet beslissen of mevrouw De Vos moet worden ontheven uit het ouderlijk gezag.