Jonge mantelzorgers: helden of slachtoffers

De meeste kinderen in Nederland hebben vanaf een jaar of vier huishoudelijke ‐ of zorgtaken in hun gezin. Veel kinderen en jongeren doen, afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkeling, ook wel eens wat meer en nemen belangrijkere taken op zich om het gezin draaiende te houden. Maar ook geruststellen, troosten en wat meer gezelschap houden maken zeker deel uit van de ouder‐kindrelatie. Als de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn, kunnen kinderen bemiddelend en vertalend werk doen voor het gezin. Van sommige kinderen wordt wat meer gevraagd dan van andere, bijvoorbeeld als beide ouders werken of ze met maar een ouder wonen.

Van steeds meer kinderen in Nederland zullen extra taken thuis gevraagd worden omdat het aantal eenoudergezinnen toeneemt (Bucx, 2011) én steeds meer kinde‐ ren ouders boven 50 jaar hebben (CBS, 2010), die wat vaker dan jongere ouders ziek zullen zijn. Andere demografische ontwikkelingen die voor een toenemend beroep op kinderen zullen zorgen, zijn het afnemen van het kindertal in gezinnen en het verspreid wonen van families. Opvallend is dat wetenschappelijk onderzoek naar de verdeling van zorgtaken in gezinnen zich vrijwel exclusief richt op de verde‐ ling tussen mannen en vrouwen. De omvang en de aard van de taken van kinderen in gezinnen zijn bij mijn weten in Nederland nog nooit goed in kaart gebracht. Wat er op dit vlak precies gebeurt in gezinnen en wat normaal en extreem is, weten we dus niet.

Discussie over tvprogramma ‘pleegouders gezocht’

Pleegkinderen die hun eigen pleegouders kunnen kiezen: een televisieprogramma waar Talpa op dit moment aan werkt in samenwerking met Jeugdzorg Nederland. Jeugdzorginstelling Spirit uit Amsterdam heeft afgelopen week pleegouders schriftelijk benaderd met de vraag of ze willen meewerken aan een proefaflevering van deze serie. Maar voordat de eerste aanmeldingen binnen zijn, is er al een hoop discussie over dit initiatief.

In EenVandaag een reactie van een pleegouder, hoogleraar pedagogiek Micha de Winter en regisseur Bert van der Veer.