Jeugdrechter ziet het niet meer zitten

Een jeugdrechter die het niet meer ziet zitten en die er mee stopt vanwege de problemen in de jeugdzorg. Het is een dramatisch, maar ook uniek inkijkje in de rechtzaal. Voor het eerst hebben kinderrechters camera’s toegelaten. Dat is bijzonder want kinderzittingen zijn altijd besloten. Het resultaat is de documentaire Juvenile Judge, die komende week te zien is op het documentaire festival IDFA in Amsterdam.

De toekomst van kinderen met een ‘label’

Voor een grote groep kinderen met een stoornis als autisme of ADHD dreigt maatschappelijke uitsluiting. In het slechtste geval kan dat leiden tot een Wajong-uitkering, concludeert hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns. Het moet anders, vindt hij: kinderen met een gedragsstoornis kunnen best in gewone klassen zitten. Verder is VVD-Kamerlid Malik Azmani te gast. Hij legt uit waarom de nieuwe regering af wil van de Wajongregeling en deze groep onder wil brengen in de bijstand: het aantal mensen dat aanspraak maakt op de Wajong-uitkering is fors toegenomen. Dat komt mede vanwege een toestroom van mensen met een label.

Monique Baard is gedragsspecialist van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in ’t Gooi. Zij vindt het gevaarlijk dat er een teneur ontstaat in de samenleving dat het labelen van kinderen slecht is. “Hoe eerder een stoornis wordt gesignaleerd, hoe eerder leerkrachten en ouders het kind vaardigheden kunnen aanleren om zichzelf te redden.”

Ouders onterecht van kindermishandeling verdacht

Reina Korte uit Heemskerk en Frida en Arco Schouwenburg uit Wieringerwerf werden onterecht beschuldigd van kindermishandeling. Zij vertelden in De Ombudsman over de impact die het heeft gehad op hun gezinssituatie. Arco Schouwenburg: “Het is vreselijk, het is het gevoel dat je gevolgd wordt en er constant iemand over je schouders meekijkt.”

Nadat uit onderzoek van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) bleek dat er van kindermishandeling geen sprake was, werden de dossiers gesloten. De ouders willen nu dat hun dossier vernietigd wordt omdat zij geen noodzaak zien om deze te bewaren. “In zo’n dossier staat veel privé-informatie en dat hoeft niet iedereen in te zien. De leerplichtambtenaar heeft uitspraken over mij gedaan die ongegrond zijn. En die uitspraken liggen er wel,” zegt Reina Korte.

In de uitzending reageert Jeugdzorg op het verzoek van de ouders om het dossier te laten vernietigen. Dossiers worden alleen vernietigd als kindermishandeling niet is bewezen en er geen verdere zorgen zijn omtrent het gezin. Zolang er nog zorgen zijn over het gezin blijven de dossiers bewaard. Jeugdzorg belooft in de uitzending dat er naar de ouders toe duidelijker zal worden gecommuniceerd omtrent het wel of niet vernietigen van hun dossier.