Verloren band

Journalist Frénk van der Linden groeide op als zoon van een vrachtwagenchauffeur in de Bollenstreek. Zijn ouders gingen begin jaren zeventig op bittere wijze uit elkaar. Met zijn zusje Désirée behoorde hij tot de eerste Nederlandse kinderen die door een rechter werden toegewezen aan hun vader. Als bij zijn moeder de ziekte van Alzheimer wordt geconstateerd, beseft Frénk dat het moment voor een laatste poging tot verzoening is aangebroken.

Opvoeden engeltjes of bengeltjes

Ellie en Menno Norden deden mee aan het tv-programma Schatjes en kregen de opvoeding van hun kinderen weer op de rit. Wanneer voed je goed op? In ieder geval niet op de Hollandse manier.

12 jarig jongetje misbruikt in logeerhuis

In een logeerhuis van Stichting ORO uit Helmond is een 12-jarig verstandelijk gehandicapt jongetje uit Stiphout seksueel misbruikt. Het misbruik gebeurde door een 15-jarige jongen die ook in het logeerhuis verbleef. Volgens de ouders van het slachtoffer, die autisme heeft, doet Stichting ORO nu niets om hun zoon te helpen

De ADHD-hype

Er zijn grote zorgen over het enorme aantal kinderen dat pillen slikt vanwege ADHD. Hun aantal stijgt nog steeds. Ging het eerst vooral om jongens, inmiddels maken meisjes en volwassenen een inhaalslag. Massa’s drukke kinderen en volwassenen zijn aan de medicatie. Er zijn ook scholen die willen dat drukke kinderen pillen slikken met als dreigement: of medicatie of vertrekken. Ouders en kinderen over de dilemma’s na de diagnose. En artsen over de wetenschappelijke meningsverschillen over ADHD. Is deze onaantoonbare stoornis een rage of is het een antwoord op onze drukke maatschappij die zoveel eisen stelt?

Oud directeur BJZ Adam Wiel Jansen over de jeugdzorg

Wiel Janssen werkte meer dan 32 jaar in de jeugdzorg, waarvan tien jaar – tot eind 2008 – als directeur-bestuurder van Bureau Jeugdzorg Amsterdam.

In het afgelopen jaar verdiepte hij zich in de achtergronden van de problemen in de jeugdzorg, waarvan hij er vier onderscheidt en waarvoor hij ook oplossingen aandraagt.

Een hoofdprobleem is dat controlemechanismen tot in het hart van de jeugdzorg zijn geslopen. Het vakmanschap is in de knel gekomen. Medewerkers blijven over een kind dat ze niet kennen te lang met elkaar praten en stellen beslissingen uit. Maar beter is het meteen iets te doen. Afschaffen van de eis dat je pas toegang kunt krijgen tot gespecialiseerde jeugdzorg via een formele indicatie door Bureau Jeugdzorg.

Daarvoor in de plaats zou er een vakman moeten komen in de eerste lijnszorg, een vertrouwenwekkende figuur, bijv. een pedagogische arts of een maatschappelijk werkster.