Christian en Mariska deel 1

Christian en Mariska werken in Tanzania wanneer Mariska zwanger blijkt te zijn. Christian is de enige dokter in de buurt als de baby zich te vroeg aandient. Mirjam neemt een duik in hun leven.

Baby Donna niet naar vader in België

Vandaag besliste het gerechtshof in Arnhem dat ‘Baby Donna’ bij haar pleegouders in Nederland blijft. Donna, inmiddels een kleuter van bijna vier, werd door haar Belgische biologische moeder verkocht aan een Nederlands echtpaar. Haar biologische vader probeert sindsdien tevergeefs het meisje naar Belgie te krijgen. Vandaag kreeg hij wel te horen dat hij zijn dochter mag bezoeken.

De zaak ‘Donna’ is inmiddels niet meer de enige zaak waarin een Belgische baby werd verkocht. Deze week werd bekend dat een Nederlands koppel een baby in Gent zou hebben gekocht. Heeft de zaak van baby Donna — en het feit dat ze nog steeds bij de ouders woont die haar hebben gekocht — een verkeerd signaal afgegeven? Oud-kinderrechter Nanneke Quik-Schuijt en Peter van den Bergh van Kind in de Pleegzorg vinden van wel.

Bureau Jeugdzorg Utrecht reageert als volgt op de reportage:

Allereerst de vraag waarom we als Bureau Jeugdzorg niet op de zaak inhoudelijk willen cq kunnen reageren. Wij mogen (op grond van het landelijke privacyreglement dat voor alle Bureaus Jeugdzorg geldt) geen informatie over een pupil geven zonder toestemming van pleegmoeder/voogd. Daarnaast achten wij het zeer in strijd met het belang van Donna om informatie naar buiten te brengen. Donna zal vroeger of later geconfronteerd worden met wat er allemaal in de pers over haar is gezegd.Het publiciteitsaspect is een lastig gegeven in deze zaak.

Door de rechtbank Utrecht werd het betrekken van de media (“waardoor Donna’s naam zowel in Nederland als in België breed bekend is”) al genoemd als een van de gronden voor de bedreigde ontwikkeling van Donna (een grond voor de ondertoezichtstelling). Ten tweede uw statement dat Bureaus Jeugdzorg veel macht zouden hebben, zonder dat iemand dat kan toetsen. Dit statement is niet correct . De zorg voor kinderen in bijzondere situaties is opgedragen aan de Bureaus Jeugdzorg. Daar waar ingrijpende beslissingen genomen worden, gebeurt dit altijd in het kader van een rechterlijke uitspraak.

De rechter toetst altijd vooraf de beslissing van Bureau Jeugdzorg om een kind (gedwongen) uit huis te plaatsen. Daarbij speelt de Raad voor de Kinderbescherming ook een belangrijke rol. Het gezinsleven wordt daarom preventief door de rechter getoetst. Ook bij de beëindiging van de uithuisplaatsing moet de Raad voor de Kinderbescherming die beslissing vooraf toetsen en desgewenst de zaak aan de kinderrechter voorleggen. Van absolute macht van het Bureau Jeugdzorg is geen sprake.

Tot slot, daar waarin een Bureau Jeugdzorg zelfstandig beslissingen kan nemen (denk aan het vaststellen van een omgangsregeling), kan dit altijd door de cliënt aan de rechter ter toetsing worden voorgelegd. Uiteindelijk neemt de rechter dus ook hier de beslissing. In deze procedure speelt de Raad voor de Kinderbescherming als onafhankelijke adviesinstantie ook een belangrijke rol.

Pieter en Karin

Nadat hun kindje na de bevalling overleed, werd Karin opnieuw zwanger. Van de zomer is een prachtige dochter geboren. Met zoontjes Joost en Pietertje genieten Karin en Pieter van dit nieuwe mensje.

Kritiek op jeugdzorg

Zware kritiek op jeugdzorg. De instelling haalt kinderen uit huis zonder dat argumenten worden gegeven en zonder dat de kinderen zelf mogen zeggen wat zij willen. En dat zou wel moeten, want bij echtscheidingen moeten kinderen vanaf 12 jaar gehoord worden.

Ieder jaar plaatst de rechter op advies van Jeugdzorg zo’n 10.000 kinderen onder toezicht. NOVA voerde met een aantal uit huis geplaatste kinderen gesprekken. Een van hen is Boudewijn den Daas.

Waar blijft het geld voor de jeugdzorg

ChristenUnie-voorman André Rouvoet is sinds begin 2007 vice-premier en minister voor Jeugd en Gezin. Een nieuwe functie met een nieuw ministerie. Met als belangrijkste taak; orde scheppen in de wereld van de jeugdzorg en het wegwerken van de wachtlijsten. Miljoenen extra euro’s werden er sinds zijn aantreden in de jeugdzorg gestoken. De vraag is hoe dat geld besteed wordt. Uit onderzoek blijkt dat de zorgaanbieders met het extra geld nauwelijks meer jongeren helpen. Eind vorig jaar zat slechts 2 procent meer kinderen in de zorg dan in 2006. Dit terwijl de kosten van de zorgaanbieders met wel 14 procent stegen. En de wachtlijsten groeien ook weer. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

Martijn en Inge

Martijn en Inge ontmoeten elkaar in verslavingsopvang De Hoop. Ze worden verliefd, maar mogen geen relatie beginnen. Hoe is hun leven nu na de verslavingen?