Moeilijk opvoedbaar

Het aantal kinderen met een ernstige gedragsstoornis stijgt explosief. In het jaar 2000 waren het er 17.000. Nu ligt het aantal boven de 50.000. De moeilijkste gevallen komen terecht op het speciale onderwijs, bijvoorbeeld op Aquarius in Almere.

Kinderen die vanwege hun gedrag niet meer thuis kunnen wonen, worden vaak in een internaat geplaatst. ZEMBLA volgde een maand de kinderen van de sportklas op Aquarius en de meidengroep op het aangrenzende internaat.

In de sportklas zitten tien zeer ‘zware’ jongens: ze gebruiken drugs, hebben een strafblad en komen uit gebroken gezinnen. Na schooltijd zwerven ze vaak op straat, omdat ze thuis niet welkom zijn. Leraar Marlon Lynch bezit engelengeduld en ziet in iedere lastige leerling een kind dat om hulp schreeuwt.

De zestienjarige Mitchell is een explosieve, grote, blonde jongen. Als hij boos is, smijt Mitchell de stoelen door de klas en hij heeft al heel wat ruiten in de school aan diggelen geschopt. Maar wat hij ook doet, hij is en blijft voor leraar Lynch ‘een kanjer’. Lynch: “Ik heb liever dat hij hier in de klas fouten maakt. Als je bepaalde fouten buiten maakt, word je in de boeien geslagen.”

In het internaat Nieuw Veldzicht filmt ZEMBLA de meidengroep, waar Rabia, Sacha en Consuella wonen. Rabia is nieuw en maakt een hoop stennis als ze huisarrest krijgt wegens blowen. Ze houdt niet van regels. Nog maar net aangekomen, maakt ze al plannen om te ontsnappen.

De meisjes die op Nieuw Veldzicht wonen, zijn kwetsbaar en de leiding moet extra beducht zijn op loverboys die soms tot aan de poort komen. Behandelaar Henny Goudkamp: “We zijn alert op nieuwe telefoontjes, kleding en sieraden. Met het zakgeld dat ze hier krijgen, kunnen ze die spullen echt niet kopen.”

Meisje roept hulp in van advocaat bij onterechte uithuispplaatsing

Advocaat Richard Korver over een onterechte uithuisplaatsing door de William Schrikker Groep. Een meisje met een zeldzame stofwisselingsziekte wordt door een melding van het ziekenhuis uit huis geplaatst. Toen later bleek dat er geen sprake was van mishandeling, bleek dit geen reden tot terugdraaien van de uithuisplaatsing.