De bezem door huis en opvoeding

We maken een uitstapje naar pubers. Willem-Jan en Tineke hebben twee dochters en een zoon in de leeftijd van tien tot en met zestien jaar. De zoon is de oudste en zorgt voor de grootste problemen.

Nederlandse pleegouders behouden voogdij

24-10-2007  De Utrechtse Rechtbank gaf vandaag aan de kinderbescherming de opdracht om onderzoek te doen naar de gezins- en leefsituatie van Donna, het nu ruim twee jarige Belgische meisje. De rechtbank wil een onderzoek om een goed oordeel te kunnen geven over de toekomst van het meisje. Donna is sinds maart 2005 bij haar pleegouders in Nederland.

De Belgische draagmoeder had eerst een overeenkomst gesloten met de biologische Belgische vader. Later verkochten zij het kind aan de huidige Nederlandse pleegouders. De biologische vader wil graag de voogdij en een omgangsregeling.