Arlette Heskes beroofd van kind

De commerciële belangen van de jeugdhulpinstellingen zijn zo prominent, dat in de praktijk alles gedaan wordt om een Onder-Toezicht-Stelling of uithuisplaatsing in een pleeggezin voorrang te laten hebben boven het belang van de ouder-kindrelatie. Probleemsituaties zullen er altijd wel zijn, maar de schade die al te vaak wordt toegebracht aan ’n ouder en de binding/relatie met een kind zijn groter dan de hulpverlening aan oplossing van problemen kan bieden. In de belevingswereld van veel slachtoffers van de jeugdzorg ontspoort die in veel gevallen in pure kinderroof.